Veřejná zakázka: VN Okrouhlice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15282
Systémové číslo: P20V00001936
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/063
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.09.2020
Nabídku podat do: 28.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Okrouhlice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající vodní nádrže Okrouhlice – v rámci SO 01 bude provedena rekonstrukce čelní hráze (odtěžení a provedení nové hráze do požadovaných sklonů, opevnění návodního líce, odvodnění hráze), dále bude odstraněn sediment ze zátopy a provedena celková úprava břehů a zátopy a další terénní práce pro celkové zlepšení lokality. Dále bude provedeno odstranění stávajících nevyhovujících objektů, bude vybudována nová spodní výpust a bezpečnostní přeliv s kapacitou Q100. Součástí je i využití zemníku a uložení přebytků zeminy a sedimentu z nádrže do vytěženého zemníku.

Stavební objekty:
SO 01 - retenční nádrž ( část 1 Zátopa, 1.1 odstranění sedimentů, 1.2 Zátopa a terénní úpravy; Část 2 Hráz; Část 3 Spodní výpust; Část 4 bezpečnostní přeliv; Část 5 Vedlejší rozpočtové náklady )Místo plnění: k.ú. Pikárec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 667 673 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy