Veřejná zakázka: LP Ondřejnice ve Fryčovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15283
Systémové číslo: P20V00001937
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/049
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.09.2020
Nabídku podat do: 21.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Ondřejnice ve Fryčovicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na vodohospodářské stavební práce charakteru investic. Vzhledem ke stávajícímu poškozenému opevnění koryta toku, bude provedena kompletní rekonstrukce opevnění koryta toku pomocí lomového kamene na sucho, popř. lomového kamene do betonu (úsek km 0,000-0,035 a ř. km 0,116-0,280) a pomocí betonové prefabrikované konstrukce (úsek ř. km 0,035-0,116; jedná se o železobetonové prefabrikované polorámové konstrukce délky 1,0 m, tj. 75 ks celkem, výška stěn od paty konstrukce 1,7 m včetně římsy), čímž dojde k obnově stabilizace koryta toku a zvýšení protipovodňové ochrany přilehlého území podél vodního toku. Součástí zakázky je rovněž odstranění pařezů z již pokácených stromů včetně nově narostlých výmladků těchto dřevin (stavební objekt SO 02) a také provedení přeložek inženýrských sítí, které jsou v kolizi s touto stavbou (stavební objekt SO 03; jedná se o přeložky sdělovacího kabelu a vodovodu). Bližší popis zakázky viz projektová dokumentace.

Upozorňujeme dodavatele na značně ztížené podmínky realizace stavby. Ztížené jsou podmínky příjezdu na staveniště a přístupu na stavbu (přeložky a zabezpečení sítí, omezený přístup techniky, realizace korytem toku v ř. km 0,116-0,280, průjezdnost komunikace, odstranění zábradlí, souvislého oplocení atd.).
Místo plnění: IDVT: 10213618, k. ú.: Fryčovice, okres: Frýdek-Místek, Kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 218 350 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy