Veřejná zakázka: PB přítok Vrchovištního potoka v km 0,5-vícepráce-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005437
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1531
Systémové číslo: P15V00001530
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/126
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 234763
Počátek běhu lhůt: 06.10.2012
Nabídku podat do: 05.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 05.10.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PB přítok Vrchovištního potoka v km 0,5-vícepráce-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
vícepráce dle dodatku č.1 k SOD-Dlažby vývařišť u výškových stupňů budou nahrazeny kamennou rovnaninou s prolitím betonem do 1/3 a s vyklínováním. Důvodem pro tuto změnu je nevyhovující podloží stupňů, které je příliš podmáčeno, dochází k vývěrům vody z břehů a dlažby není možno realizovat na únosném podkladu. Dále v km 0,495 je dle PD navržena kamenná stabilizace do dna, která však není uvedena v tabulce
objektů a není zahrnuta ve výkazu výměr tedy ani v smluvním rozpočtu stavby. Jedná se o chybu projektanta. Tento objekt bude realizován dle PD a dodatečně započítán do výkazu výměr a oceněn zhotovitelem. Dále při zahájení výkopu pro založení výškového stupně v km 0,146 byla zjištěna přípojka kanalizace, která nebyla v době projektování patrná a nebylo na ní upozorněno ani při pochůzkách s místními pobřežníky. Přípojka znemožňuje řádné založení objektu a posunutí objektu není kvůli těsné blízkosti místní komunikace možné. Proto bylo po konzultaci s projektantem rozhodnuto, že tento výškový stupeň bude nahrazen balvanitým skluzem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 187 170 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky