Veřejná zakázka: Žďárský potok – rekonstrukce stupňů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005438
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1532
Systémové číslo: P15V00001531
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/258
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.10.2012
Nabídku podat do: 01.11.2012 09:30
Otevírání obálek: 01.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žďárský potok – rekonstrukce stupňů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rozsah a postup provádění stavby jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr (slepým rozpočtem) - „Žďárský potok –rekonstrukce stupňů“, vypracované firmou PPAA, Ing. Alfrédem Samkem, Barrandova 28, 326 00 Plzeň.
Jedná se o úpravu na Žďárském potoce v ř.km 2,5 v délce 622m, která zahrnuje rekonstrukci 11 ks atypických Jamborových stupňů z monolitických Prefa dílů, které jsou podemleté, podtékají a dochází k erozi břehů. Bude zbudováno 32ks bet prahů s lícem z dlažby z LK s vyspárováním. Vývary a nátrže břehů budou stabilizovány kam záhozem, u výustí bude zřízena kam. rovnanina. Ze dna bude pomístně odstraněna PVC folie z původní úpravy, která nyní tvoří překážku v toku.
Přístup ke korytu toku je po místní komunikaci. Přebytečný výkopek bude odvážen do vzdálenosti 4km na pozemek Lesní správy Stříbro, p.č.849/1 k.ú. Ostrov u Stříbra, kde bude rozhrnut a urovnán. Uložení sedimentu nebude zpoplatněno. Odstraněná PVC folie bude uložena na 6km vzdálenou řízenou skládku města Kladruby.
Stavba se nachází v ochranných pásmech vodního zdroje vrtu ŘSD na p.č. 41/7, k.ú. Pozorka u Kladrub.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 717 637 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky