Veřejná zakázka: Soustředěná oprava L.c. K Polomu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005480
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1535
Systémové číslo: P15V00001534
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/366
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.10.2012
Nabídku podat do: 25.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 25.10.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustředěná oprava L.c. K Polomu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o živičnou lesní cestu. Nutno odstranění křovin z ochr. pásma komunikace, vyčištění krajnic, odkácení vzrostlých stromů od propustů a likvidace pařezů, odplevelení krajnic a stržení nánosů. Vysplavení hospodářských sjezdů, propustů a vyčištění příkopů. Zpevnění okraje vozovky kamenným záhozem. Zpevnění skládek kamenivem. Po provedené opravě bude vozovkazpevněna udržovacím živičným nátěrem a uzavíracím živičným nátěrem s posyp. kamenivem z asf. Výstavba bude zahájena v r. 2012 a ukončena v r.2013.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 127 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky