Veřejná zakázka: PPO Markovický potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15353
Systémové číslo: P20V00002007
Evidenční číslo zadavatele: S953/2020/153
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.09.2020
Nabídku podat do: 20.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PPO Markovický potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navržené opatření zahrnuje především zkapacitnění koryta Markovického potoka, které spočívá v odstranění navigačních zdí a rozvolnění břehů, zkapacitnění příčných objektů na toku (dva mosty) a také vytvoření ploch pro rozliv. V celé délce úpravy bude ve dně toku vytvořena meandrující stěhovavá kyneta o hloubce 0,2 – 0,3 m a šířce od 0,8 m do 1,5 m. Aby nedocházelo k napřímení toku, budou v korytě umístěny kamenné výhony.
Místo plnění: Intravilán obce Sobětuchy, k.ú.: Sobětuchy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 167 616 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy