Veřejná zakázka: Jičínka km 14,500-16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15380
Systémové číslo: P20V00002034
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/096
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.09.2020
Nabídku podat do: 25.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jičínka km 14,500-16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru údržeb. Bude provedeno odstranění nánosů splavenin a sedimentů, které snižují kapacitu navrženého průtočného profilu v obci Životice u Nového Jičína a Veřovice. Vytěžené nánosy z Jičínky jsou navrženy k odvezení a uložení na pozemky ve vlastnictví obce Životice u Nového Jičína. Nánosy z LP Jičínky jsou navrženy k odvezení na bývalou pískovnu v Bernarticích nad Odrou. Celkový objem nánosů je 522,225 m3.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle zjednodušené projektové dokumentace ve stupni pro ohlášení a pro provádění stavby s názvem „Jičínka km 14,500 – 16,900“ a dle zjednodušené projektové dokumentace ve stupni pro ohlášení a pro provádění stavby s názvem „LP Jičínky km 0,000 – 0,150“, obě vypracované zadavatelem (Lesy České republiky, s. p., Správou toků-oblast povodí Odry). Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Zadavatel zvlášť upozorňuje na dodržení podmínek Rozhodnutí o výjimce z ochrany zvláště chráněných živočichů (střevle potoční, rak říční), vydaném Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, č. j.: MSK161019/2019, ze dne 5. 2. 2020
Místo plnění: IDVT 10100213, 10216122, k. ú. Životice u Nového Jičína, Veřovice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 391 306 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky