Veřejná zakázka: VN Černý rybník - sediment

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15383
Systémové číslo: P20V00002037
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.09.2020
Nabídku podat do: 29.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Černý rybník - sediment
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem závazku je odtěžení sedimentu z prostoru zátopy stávající průtočné VN Černý rybník v k.ú. Trhomné, který je po provedené rekonstrukci technických objektů a hráze aktuálně vypuštěn. Součástí závazku je dále provedení kácení dřevin a odstranění pařezů při jižním okraji zátopy. Odtěžený sediment bude naložen a odvezen na určená místa v rámci k.ú. Trhomné. Účelem prací je obnovení retenční kapacity malé vodní nádrže a dále podpora ekologických a krajinotvorných funkcí vodní nádrže ve správě Lesů České republiky, s.p.
Místo plnění: k.ú. Trhomné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 875 297 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky