Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 37 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Česká Lípa SÚJ Cvikov X/2020 - IV/2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15430
Systémové číslo: P20V00002084
Evidenční číslo zadavatele: 936/2020/127
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 22. 207 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Liberec
Datum zahájení: 18.09.2020
Nabídku podat do: 30.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 37 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Česká Lípa SÚJ Cvikov X/2020 - IV/2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zpracování nahodilé kůrovcové těžby. Zpracováním se rozumí těžba a přibližování vyznačeného dříví na lokalitu OM. Technologie těžby bude uvedena v zadávacím listu. Kombinovaná technologie soustřeďování zahrnuje možnou variantu soustřeďování vyvážecím traktorem či soupravou.
Těžba bude prováděna sortimentní metodou, nebude-li uvedeno jinak v zadávacím listě. Způsob úklidu klestu bude uveden v zadávacím listu.
Úklid a shazování klestu do hromad nebo řad o šířce nepřesahující 2 m. Vzdálenost mezi uloženým klestem musí být min 10m.
Případně je možné zadání mechanizovaného úklidu klestu do hromad na OM za účelem následného štěpkování. Těžba jehličnatého dříví musí být provedena tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 12 cm na čepu, u souší silnější než 15 cm na čepu (bude upřesněno v zadávacím listu).
Ostatní dříví musí být odvětveno a zkráceno na sekce kratší než 2 m, nebude předmětem příjmu. Dříví s čepem 7-12 cm bude na ploše porostu uloženo tak, aby bylo následně možné zajistit účinnou asanaci. Zadavatel předpokládá výrobu dlouhého sortimentu (11,50 m).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 425 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky