Veřejná zakázka: Nešůrka v Doubravici, Klemovský potok v Klemově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15432
Systémové číslo: P20V00002086
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/083
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.09.2020
Nabídku podat do: 05.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nešůrka v Doubravici, Klemovský potok v Klemově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbové práce v korytě vodního toku.

Nešůrka v Doubravici
V úseku km 0,025-0,725 bude provedeno odtěžení sedimentu z opevněného koryta a očištění dlažby a stěn do výšky 0,3 m nad dnem tlakovou vodou.

Klemovský potok v Klemově
V úseku km 0,085-0,300 bude provedeno odtěžení sedimentu a reprofilace koryta do původního tvaru (šířka min. 1,0 m a sklony břehů 1:1,5). V místě pod stávajícím propustkem v km 0,122 bude doplněn vzniklý výmol lomovým kamenem objem 2 m3. V místě pod lávkou km 0,194 dojde na pravém břehu ke skácení vrby jívy s pr. kmene 200 mm, protože výrazně zasahuje do koryta toku.


Místo plnění: k.ú. Doubravice, Klemov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 621 693 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky