Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 16 - Výroba dříví komplexní četou-LS Náměšť-revír Osová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15434
Systémové číslo: P20V00002089
Evidenční číslo zadavatele: 916/2020/173
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 16. 201 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Brno
Datum zahájení: 21.09.2020
Nabídku podat do: 02.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 16 - Výroba dříví komplexní četou-LS Náměšť-revír Osová
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této kategorie DNS je provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou, tedy pomocí kombinace několika výrobních prostředků (Příklad: těžba JMP, vyklizení vytěžených stromů na lokalitu vývozní místo (dále také jen „VM“) pomocí UKT/SLKT, odvětvení/sortimentace procesory, popř. za využití harvestorové technologie, přiblížení vyvážecí soupravou). Tato kategorie zahrnuje následující činnosti:
těžbu dříví,
rozřezání neužitkové hmoty hroubí (hmota do 10cm) i nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
druhování a manipulaci,
vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání
dříví do skládek,
ukládání klestu na hromady nebo řady, kde to zvolený typ technologie umožňuje.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plnění veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS musí dodavatel disponovat požadovanými prostředky s technickými parametry, které zadavatel stanoví pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS vždy ve výzvě k podání nabídky dle § 141 zákona. Zadavatel ve výzvě k podání nabídky stanoví požadované technické parametry prostředků, které musí být využity pro plnění příslušné dílčí smlouvy, a to s ohledem na konkrétní plnění sjednávané v příslušné dílčí smlouvě.

Umožňuje-li technologie výroby dříví ukládání klestu do hromad a valů, je dodavatel povinen jej provést.
Součástí předmětu plnění je dále provedení dalších požadovaných činností (potěžebních úprav, úklid klestu, soustřeďování dříví, případně také odvoz dříví a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávek chemických přípravků, zpřístupnění porostů a dalších činností souvisejících s péčí o les) jsou-li specifikovány v Ceníku ostatních souvisejících prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 692 250 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky