Veřejná zakázka: Těchonínský potok - přehrážka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15438
Systémové číslo: P20V00002093
Evidenční číslo zadavatele: S953/2020/167
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.09.2020
Nabídku podat do: 05.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Těchonínský potok - přehrážka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno vytěžení splavenin z prostoru retenční přehrážky a jejich odvoz na skládku. Koryto vodního toku pod a nad přehrážkou nebude směrově ani výškově měněno. Bude provedena oprava tělesa přehrážky (zdivo z lomového kamene, oprava spárování obkladního zdiva). Po dokončení prací dojde k úklidu místa údržby.
Místo plnění: intravilán obce Těchonín, k.ú. Těchonín ř.km 2,350-2,370

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 829 007 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy