Veřejná zakázka: Žďárecký potok 0,200 - 0,560

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15446
Systémové číslo: P20V00002101
Evidenční číslo zadavatele: 953/2020/034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.09.2020
Nabídku podat do: 05.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žďárecký potok 0,200 - 0,560
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci zakázky bude na Žďáreckém potoce na okraji intravilánu obce Petrašovice provedeno odstranění 63 kusů stromů (především směrovým kácením - 55 ks, ale také postupným bez spouštění - 5 ks a volným 3 ks).
Jedná se o hustý břehový porost vysokého vzrůstu s převahou olše lepkavé. V těsném souběhu s korytem toku a břehovým porostem je umístěna trasa vrchního vedení VN 35 kV. Na okraji intravilánu obce Petrašovice jsou v těsné blízkosti porostu umístěny zahradní chatky. Jedná se o selektivní kácení starších jedinců, kteří svým vzrůstem a případně zdravotním stavem ohrožují okolní infrastrukturu.
Místo plnění: k.ú. Petrašovice, okr. Liberec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 210 509 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, Přemyslova 1106, Hradec Králové, 500 08

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy