Veřejná zakázka: Hajmrlovský potok - Staré Město

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15483
Systémové číslo: P20V00002138
Evidenční číslo zadavatele: S957/2020/103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.09.2020
Nabídku podat do: 14.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hajmrlovský potok - Staré Město
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou úpravy a opatření na stávajícím toku, stabilizace nivelety koryta objekty přírodního charakteru a zachování průtočných parametrů úseku toku v jeho současné trase. V úsecích (opevněných dopadištích) pod stávajícími stupni v počtu 10 ks jsou navrženy soustavy příčných spádových objektů.Doplňující informace ke zveřejnění: Lhůta pro podání nabídek byla z technických důvodů prodloužena do 14.10.2020 10:00 hod.

Místo plnění: k. ú. Staré Město pod Kralickým Sněžníkem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 092 453 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy