Veřejná zakázka: Soustředěná údržba živičných lesních cest na LS Javorník - vícepráce - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005539
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1549
Systémové číslo: P15V00001548
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/369
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 237283
Počátek běhu lhůt: 10.10.2012
Nabídku podat do: 09.10.2012 12:00
Otevírání obálek: 09.10.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustředěná údržba živičných lesních cest na LS Javorník - vícepráce - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Třílipská:
-Nátěr živičný posyp ASF. siln. 1,5 kg/m2 - 165,00 m2
-Nátěr živičný uzavírací v mn. 1,8 kg/m2, se zaválcováním - 165,00 m2
- oprava říms na propustcích z lom. kam. na MC s vyspárováním 0,5 m3
LC Letištní:
- Nátěr živičný uzavírací v mn. 1,8 kg/m2, se zaválcováním - 100,00 m2
Místo plnění: Lesní správa Javorník

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 37 712 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22 787 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky