Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídky č. 19 v kategorii 6 - 106 Výroba dříví harvestorovou technologií, KŘ Karlovy Vary, LS Kraslice, revír Kynšperk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15492
Systémové číslo: P20V00002147
Evidenční číslo zadavatele: 932/2020/101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 6. 106 Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Karlovy Vary
Datum zahájení: 01.10.2020
Nabídku podat do: 12.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídky č. 19 v kategorii 6 - 106 Výroba dříví harvestorovou technologií, KŘ Karlovy Vary, LS Kraslice, revír Kynšperk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Těžba předmýtní úmyslná podrostní v terénech  vhodných pro harvestorovou  technologii kácení,
 následné přibližování a vyvážení vhodné pro vyvážecí soupravu.   
 + těžba dříví včetně vydruhování a manipulace  
 + přiblížení dřeva vyvážecí soupravou, přiblížení nebo vyvezení dřeva na lokalitu OM, roztřídění 
    vyrobených sortimentů a jejich uložení do skládek  
 + rozřezání neužitkové hmoty hroubí z těžené dřevní hmoty do max. dvoumetrových sekcí 
 + ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu 
Charakter těžby: předmýtní úmyslná těžba s možným výskytem jednotlivých zlomů nebo vývratů,
popř.těžba kůrovcem poškozeného dříví  do max. 5% z celkového objemu těženého dříví - zadáváno podle 
výskytu nahodilých těžeb formou ZL odpovědným pracovníkem objednavatele. 
Sortimentace dříví bude zhotoviteli předána před vlastním započetím prací a může být v průběhu plnění
zakázky průběžně upravována dle potřeby objednavatele.  
Při podmínkách, které představují riziko škod na lesních porostech a lesní dopravní síti může být práce
na pokyn odpovědného pracovníka objednavatele přerušena do odvolání. 
     
Bližší definice ceníkových kódů Související práce:  
58 110,58 120, 58 130  hodinové sazby mohou být použity při rozřezávaní vrcholkových zlomů, kdy bude ZL  
objednáno pokácení stojících částí kmene, případně odvětvení vrcholkové části kmene charakteru hroubí,
popř. jiné pomocné práce při zpracovávání nahodilé těžby  

Jedná se o souvislou lokalitu u obce Odrava. Vhodné pro menší harvestory.  

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 623 610 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky