Veřejná zakázka: Dražůvka – přehrážky km 7,170;7,250

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005548
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1550
Systémové číslo: P15V00001549
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/076
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.10.2012
Nabídku podat do: 25.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 25.10.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dražůvka – přehrážky km 7,170;7,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba „Dražůvka – přehrážky km 7,170;7,250“ řeší rekonstrukci původních objektů hrazení bystřin, kdy dojde k rozebrání původních zděných těles přehrážek (výšky 3,5m a 2m) a jejich nahrazení soustavou příčných objektů z rovnanin z lomového kamene. Příčné objekty budou tvořeny zdrsněnými skluzy o výšce 0,7-1,4m. Stabilizace koryta bude spočívat v opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. Niveleta dna bude zajištěna soustavou stabilizačních pasů z lomového kamene. Součástí stavby je i úprava původních retenčních prostorů.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří MARESA s.r.o., autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260, 533 22 Býšť.
Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Rýmařov pod č.j. MURY 15585/2012 ze dne 25.5.2012, koordinovaným závazným stanoviskem vydaným MěÚ Rýmařov pod č.j. MURY 6454/2012 ze dne 5.3.2012, vyjádřením ČRS vydaným pod č.j. NZ-578/12 ze dne 20.3.2012, dále dle podmínek vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy, odborných posudků, dotčených organizací a osob.
Akce je financována v rámci finančních prostředků na opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona o lesích.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 669 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky