Veřejná zakázka: LP Všenorského potoka, ř.km 0,000-0,150 k.ú. Řitka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005561
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1554
Systémové číslo: P15V00001553
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/264
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.10.2012
Nabídku podat do: 26.10.2012 09:30
Otevírání obálek: 26.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Všenorského potoka, ř.km 0,000-0,150 k.ú. Řitka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V zájmové trase údržby toku se navrhuje odstranění sedimentu, buřeně a náletových křovin ze stávajícího zpevněného profilu s následným odvozem odstraněného materiálu na určené úložiště - p.č. 145/5 v k.ú. Řitka - jedná se o kulturu ostatní plocha. Odstranění sedimentu z vlastního koryta toku - příkopu bude s ohledem na stávající sítě v trase údržby prováděno pouze ručně. V celé trase bude provedeno odstranění náletových křovin v průtočné profilu příkopu.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „LP Všenorského potoka, ř.km 0,000-0,150“, vypracované Ing. Stanislavem Novákem, Nepomucká 2, 326 00 Plzeň.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 121 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky