Veřejná zakázka: VN Oborák

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15542
Systémové číslo: P20V00002198
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-035283
Datum zahájení: 08.10.2020
Nabídku podat do: 11.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Oborák
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce VN Oborák zahrnuje odtěžení sedimentu ze zátopy VN, kácení dřevin a vyřezání křovin z návodního i vzdušního líce hráze, oprava hráze, vybudování nové spodní výpusti, vybudování nového bezpečnostního přelivu.
Realizací projektu dojde se zvýší retence vody v krajině, dojde k významnému zvýšení ochrany před povodněmi a ostatními škodami, dojde ke stabilizaci toku, dojde ke zlepšení podmínek pro rekreaci v dané lokalitě. Zřízením litorálního pásma v nátokové části nádrže dojde ke zvýšení biodiverzity lokality.

Místo plnění: k.ú. Trojany u Mladotic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 294 595 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy