Veřejná zakázka: Olšanský potok - čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005581
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1556
Systémové číslo: P15V00001555
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/135
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.10.2012
Nabídku podat do: 24.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 24.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Olšanský potok - čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na údržbě vodního toku Olšanský potok v obci Třebešice.
Koryto je v současné době zaneseno bahnitými sedimenty z polí nad obcí Třebešice o mocnosti 10 až 55 cm. Největší nános se nachází v prostoru rozšířeného koryta toku v ř. km 1,112 až 1,144. Svahy toku jsou zarostlé travinami, které při vyšších hladinách snižují průtočnou kapacitu koryta.
Šířka dna toku je 60 cm s výjimkou prostoru silničního mostu a úseku ř. km 0,312 až 0,370.
Součástí prací je i posečení svahů potoka v celé délce údržby v rozsahu cca 1180 m2.
Sedimenty pod silničním mostem budou vytěženy ručně.
Veškeré stávající výústě musí při odtěžení nánosů zůstat zachovány nepoškozené.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 167 896 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky