Veřejná zakázka: Revitalizace Borkovických Blat

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15588
Systémové číslo: P20V00002244
Evidenční číslo zadavatele: S954/2020/085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 10.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Borkovických Blat
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší revitalizaci vodního režimu v minulosti odvodněného rašeliniště. Jeho realizace je předpokladem pro vytvoření pestré mozaiky přirozených a přírodě blízkých stanovišť tvořených sukcesními stadii rašelinného lesa i rašelinných bezlesí, včetně otevřených vodních ploch a na ně vázaných mokřadních společenstev. Podpořeny budou nepochybně také populace chráněných a ohrožených druhů na tato stanoviště vázaná.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.
Místo plnění: Borkovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 305 168 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka:elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR,Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy