Veřejná zakázka: Jabkenický potok - výsadba a péče

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005587
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1559
Systémové číslo: P15V00001558
Evidenční číslo zadavatele: 953/2012/017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.10.2012
Nabídku podat do: 02.11.2012 12:00
Otevírání obálek: 02.11.2012 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jabkenický potok - výsadba a péče
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou práce na údržbě břehových porostů (kosení) a výsadba nových stromů a keřů v délce 550 m. Součástí zakázky bude i následná péče po dobu tří let. Podrobnosti a zůsob provádění zakázky je dán vypracovanou projektovou dokumentací, která tvoří součást zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 163 565 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST-OPL, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky