Veřejná zakázka: PP Sázavy v ř.km 153,8

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005588
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1560
Systémové číslo: P15V00001559
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/265
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.10.2012
Nabídku podat do: 25.10.2012 09:30
Otevírání obálek: 25.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Sázavy v ř.km 153,8
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
jedná se o sanaci tří nátrží kamenným záhozem a stabilizaci břehů (zejména levého části břehu) odstranění drobných náletových dřevin z prostoru koryta vodního toku, snížení nivelety toku, vybudováním tří balvanitých skluzů, skácení jednoho vzrostlého stromu.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „PP Sázavy v ř.km 153,8“
Projektovou dokumentaci na akci vypracoval projektant Ing. František Holeček, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 401 928 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky