Veřejná zakázka: LC K Radíkovu - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005592
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1562
Systémové číslo: P15V00001561
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/375
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.10.2012
Nabídku podat do: 23.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 23.10.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K Radíkovu - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce části lesní cesty K Radíkovu v k.ú. Lošov, okres Olomouc. Typ lesní cesty 1L. délka úseku lesní cesty k rekonstrukci 0,373 km.
Technické řešení: částečné odfrézování poškozených úseků, doplnění výtluků asf. recyklátem, provedení pomístní vyrovnávky obalovanou směsí a položení koberce z asfaltového betonu.
Projektovou dokumentaci zpracoval: Juraj Michalík, aut. technik pro dopravní stavby, adresa Ostrovačická 40, Brno.
Předpokládaná hodnota zakázky: 875.341,- Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 875 341 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk, podatelna paní Hana Kacelová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky