Veřejná zakázka: Zrzávka v Hodslavicích I - PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15622
Systémové číslo: P20V00002278
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/105
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.10.2020
Nabídku podat do: 05.11.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zrzávka v Hodslavicích I - PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace stavby "Zrzávka v Hodslavicích I".

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci podélného opevnění koryta vodního toku Zrzávka v intravilánu obce Hodslavice v ř. km 6,990 - 7,185. Projektová dokumentace bude členěna na 3 stavební objekty dle majetku a příslušného investora (Lesy ČR, s. p., ŘSD ČR, p. o. a Obec Hodslavice). Příprava stavby a stavba samotná bude probíhat v koordinaci s ŘSD a Obcí Hodslavice. Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty: SO 01: investor Lesy ČR, s. p., SO 02: investor Obec Hodslavice, SO 03: investor ŘSD ČR, p. o..

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni: „Projektová
dokumentace pro vydání společného povolení a realizaci stavby" a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10100959, čhp 2-01-01-072, kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, obec Hodslavice, k.ú. Hodslavice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky