Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídky č. 13 v kategorii 7 - Výroba dříví harvestorovou technologií LS Ještěd revíry Zdislava, Rozkoš, Novina a Paseky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15626
Systémové číslo: P20V00002282
Evidenční číslo zadavatele: 936/2020/145
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 7. 107 Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Liberec
Datum zahájení: 23.10.2020
Nabídku podat do: 03.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídky č. 13 v kategorii 7 - Výroba dříví harvestorovou technologií LS Ještěd revíry Zdislava, Rozkoš, Novina a Paseky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Přírodní park Ještěd ( 6550 ha)
- přírodní rezervace :NPR Karlovské bučiny, PR Hamrštejn, PP Panský lom, PP Ter. Ještědu, PP Vápenice
- PHO cca 750 ha
Těžba harvestorovou technologií, zpracování nahodilé větrné a nahodilé kůrovcové těžby.Zpracování se rozumí těžba a přiblížování vyznačeného dříví na lokalitu OM.
K omezení poškození přirozené obnovy může být požadováno předkacování (bude upřesněno v zadávacím listu). Očekávaný podíl předkacování 10%.
Těžba jehličnatého dříví musí být provedena tak, aby byla zpracována veškerá hmota hroubí; u souší je požadováno zpracování dříví silnější než 15 cm na čepu (bude upřesněno v zadávacím listu). Ostatní dříví musí být odvětveno a zkráceno na sekce kratší než 2m, tato hmota nebude předmětem příjmu.
Úklid a shazování klestu do hromad nebo řad o šířce max. 2m. Vzdálenost mezi uloženým klestem musí být min. 10 m.
Objem zakázky je pro kůrovcovou nahodilou těžbu, která bude vznikat v průběhu následujících měsíců.
Delší časový horizont stanoven pro možnost nepřízně povětrnostních podmínek v zimním období.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 017 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky