Veřejná zakázka: LC Údolní, Nivka a Rodlen - panelová a manipulační linka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005594
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1564
Systémové číslo: P15V00001563
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/376
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.10.2012
Nabídku podat do: 23.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 23.10.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Údolní, Nivka a Rodlen - panelová a manipulační linka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vybudování panelových manipulačních ploch, určených ke skládkování, příp. manipulaci dřevní hmoty Plochy se nacházejí v těsné blízkosti lesních cest v k.ú. Dalov, Hradečná a Lechovice
Technické řešení: odtěžení zeminy, zřízení nosných vrstev z kameniva a následné osazení silničních panelů s plynulým napojením na okolní upravený terén a komunikaci
Předpokládaná hodnota zakázky: 933 172,- Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 933 172 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01, podatelna paní Hana Kacelová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky