Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Nelesní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005622
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1570
Systémové číslo: P15V00001569
Evidenční číslo zadavatele: S937/2012/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.10.2012
Nabídku podat do: 24.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 24.10.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Nelesní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Popis prací:
rovnání pláně se zhutněním, oprava povrchu LC z kameniva drcenného a štěrkodrti, oprava čel a trubního propustku. Více viz. soupis prací a položkový rozpočet.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 984 249 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Hradec Králové, Za Drahou 191, 517 21, Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky