Veřejná zakázka: Rokytenka, stupeň v km 2,570

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005633
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1573
Systémové číslo: P15V00001572
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/078
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.10.2012
Nabídku podat do: 30.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 30.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rokytenka, stupeň v km 2,570
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je rekonstrukce v současné době poškozeného kamenného stupně. Zachovalé části tělesa stupně budou očištěny a přespárovány, silně narušené části ubourány a znovu vyzděny. Nově bude vyzděno chybějící levé křídlo stupně, vývar, závěrný práh a opevnění břehů.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Rokytenka, stupeň v km 2,570“ vypracované firmou PAIA – projektová a inženýrská agentura, zodpovědný projektant doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, PhD., CSc., Osek nad Bečvou 5, 751 12. Stavba bude realizována dle podmínek souhlasu s provedením ohlášené stavby od Městského úřadu Vsetín, Odboru životního prostředí, č. j. MUVS 33939/2011 ze dne 25.11.2011 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 790 439 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky