Veřejná zakázka: Třeslice ř.km 1,900 - 2,920

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15738
Systémové číslo: P20V00002394
Evidenční číslo zadavatele: S953/2020/185
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.11.2020
Nabídku podat do: 24.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Třeslice ř.km 1,900 - 2,920
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – je nutné provést odtěžení sedimentu a zkapacitnit koryto vodního toku. Nánosy a naplaveniny nutno zlikvidovat dle zákona o odpadech, v platném znění. Na několika místech bude nutné podbetonování podemleté zdi, oprava spárování a doplnění několika kamenů rovnaniny. V souvislosti se zprůtočněním koryta toku nutno rovněž odstranit naplaveniny a překážky plynulého průtoku v podobě betonového sloupku nebo nefunkčního zahrazeného stavidla, jehož majitel není znám.
Místo plnění: Intravilán části Bělý, náležející k městysi Machoví, úsek v centrální části místní části Městyse Machov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 347 960 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy