Veřejná zakázka: Černý rybník

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005637
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1574
Systémové číslo: P15V00001573
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/269
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.10.2012
Nabídku podat do: 26.10.2012 11:30
Otevírání obálek: 26.10.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Černý rybník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Investor požaduje zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavebního řízení a vydání stavebního povolení na retenční nádrž Černý rybník. Jednalo by se o prohloubení tůňky, zpevnění, vybudování odpovídající hráze s vhodným zařízením pro regulaci průtoku a zajištění veškerých inženýrských prací v souvislosti se stavbou.

Projektová dokumentace bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky