Veřejná zakázka: BP LP Kyjovky, k.ú. Koryčany - kácení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15762
Systémové číslo: P20V00002418
Evidenční číslo zadavatele: 952/2020/030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 24.11.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Kyjovky, k.ú. Koryčany - kácení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbu břehového porostu bezejmenného vodního toku (IDVT: 10203309, ČHP: 4-17-01-0682) v extravilánu města Koryčany. V rámci zakázky bude provedeno odstranění 6 ks dřevin a zkrácení 1 ks na torzo. Ve všech případech se jedná o topoly (Populus sp.). Jedná se o dřeviny s průměrem na pařezu 97-154 cm. Dřevní hmota (hroubí) ze stromů bude zhotovitelem odkoupena za ceny stanovené ve smlouvě o dílo. Nehroubí bude v rámci akce zlikvidováno.


Místo plnění: k.ú. Koryčany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 106 292 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy