Veřejná zakázka: BP Zavadilka, k.ú. Dolní Smržov, Skrchov, náhradní výsadba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15763
Systémové číslo: P20V00002419
Evidenční číslo zadavatele: 952/2020/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 24.11.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zavadilka, k.ú. Dolní Smržov, Skrchov, náhradní výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na základě uložené náhradní výsadby plus 2 ks keřů bylo stanoveno, že dojde k vysazení celkově 174 ks dřevin z toho 130 ks stromů a 44 ks keřů. Výsadba BP bude provedena s přihlédnutím k § 49 zákona 254/2001 Sb. dle konfigurace terénu do proluk po původním kácení. Nové sazenice budou umísťovány v jedné řadě s kombinací stromového a keřového patra tak, aby bylo možné provádět případnou údržbu koryta vodního toku v daném úseku. Dojde tak k celkovému sjednocení břehového porostu.


Místo plnění: k.ú. Skrchov a Dolní Smržov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 130 809 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy