Veřejná zakázka: BP Radiměřský p., k.ú. Radiměř

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15764
Systémové číslo: P20V00002420
Evidenční číslo zadavatele: 952/2020/032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 24.11.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Radiměřský p., k.ú. Radiměř
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o kácení stromů v rizikovém stavu. K tomuto kácení bude proveden nutný výřez křovin z provozních důvodů. Dále dojde k ořezu větví u stojících stromů, které jsou suché nebo ohrožují přilehlou technickou infrastrukturu (el. vedení, komunikace, atd.). Stromy se nacházejí na břehové hraně koryta Radiměřského potoka v ř.km 1,100 – 4,900. Některé jsou kompletně suché, některé výrazně usychají, vyskytují se na bázích kmenů hniloby, tlakové vidlice na větvení kmene a hrozí riziko selhání u těchto vybraných kusů. Vzhledem k nadzemnímu el. vedení, přilehlé komunikaci a zvýšené frekvenci osob, jelikož se stromy nacházejí v intravilánu obce, bylo navrženo pokácení těchto stromů a ořez větví.
Místo plnění: k.ú. Radiměř

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 101 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy