Veřejná zakázka: Sdružená zakázka : Oprava a rekonstrukce L.c. Dlouhá voda - údolí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005698
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1578
Systémové číslo: P15V00001577
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/390
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 240589
Počátek běhu lhůt: 23.10.2012
Nabídku podat do: 07.11.2012 11:00
Otevírání obálek: 07.11.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka : Oprava a rekonstrukce L.c. Dlouhá voda - údolí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a rekonstrukce lesní cesty Dlouhá voda - údolí: délka 1,875 km, stávající pomístně zpevněná lesní cesta šířky 3,5 m, na komunikaci jsou hluboké projeté koleje, nutno zabránit nadměrným splachům z tělesa a podchytit místa pramenů. Rozpočtově se akce člení na dva stavební objekty : SO1 Pozemní komunikace a SO2 Odvodnění. Po provedení přípravných a zemních prací bude provedena spodní stavba s podélným a příčným odvodněním. Vybudovány budou nové a obnoveny stávající hospodářské sjezdy ( 16 ks), propust z plastové korugované trouby DN600 1 ks, Tubosider 195x125 cm (š x v) čela a jímky budou vyzděny z lomového kamene na cementovou maltu . Vybudovány budou podélné odvodňovací příkopy, výhybny, skládky. Konstrtukce vozovky bude zhotovena dorovnáním kolejí podkladním kamenivem 32-63mm - 150 mm s urovnáním nivelety, penetrační makadam hrubý z asfaltu - 100 mm, udržovací živičný nátěr z asfaltu - 1,5 kg/m2, uzavírací živičný nátěr z asfaltu s posyp. kamenivem z asf. - 1,8 kg/m2. Stávající svodnice budou vykopány a znovu usazeny. V trase komunikace budou odvodněny a zpevněny skládky dříví 13 ks. Opravou komunikace dojde k zpřístupnění lesních porostů a k zajištění plynulého lesního provozu po dobu celého roku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 822 725 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky