Veřejná zakázka: VN Lipinka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15787
Systémové číslo: P20V00002443
Evidenční číslo zadavatele: S954/2020/106
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.11.2020
Nabídku podat do: 03.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Lipinka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je řešena jako oprava stávající vodní nádrže, která je vlivem času poškozena, použitím stejných či obdobných materiálů. Dojde ke změně půdorysného řešení hráze. Budovaná hráz bude oproti původní posunuta proti toku. Dále bude z bývalé nádrže výše na toku vybudována předzdrž, která bude sloužit k zachycení splavenin.
Realizací záměru dojde ke zvětšení zátopy nádrže, zvýšení bezpečnosti a zajištění funkčnosti vodního díla. Dojde také k přirozené akumulaci srážkových a povrchových vod a zvýšení biodiverzity území.
Předzdrž vybudovaná v místě bývalé vodní nádrže výše na toku bude sloužit k zachycení splavenin a tím ochraně nádrže před zanášením.
Terénní úpravy, na které bude využit sediment z nádrže, zajistí vyrovnání povrchu a lepší obhospodařovatelnost plochy.

Místo plnění: Němčice u Dolních Kralovic, Borovsko

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 276 941 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el.nabídka:elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy