Veřejná zakázka: Jičínka km 13,100 – 17,100 – úsek km 13,950 – 14,250

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005762
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1585
Systémové číslo: P15V00001584
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/136
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.10.2012
Nabídku podat do: 30.10.2012 11:00
Otevírání obálek: 30.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jičínka km 13,100 – 17,100 – úsek km 13,950 – 14,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Při povodni, která opakovaně proběhla územím Novojičínska dne 16.5.2012, došlo k vytvoření břehových nátrží v km 13,950 – 14,250. V rámci stavby bude provedena stabilizace břehů kamenným záhozem a stabilizace dna výstavbou příčných stabilizačních pásů. Stávající kapacita profilu se pohybuje od Q5 = 34,3 m3/s po Q10 = 45,6 m3/s.
Jedná se o opatření, která byla navrhnuta k realizaci Pracovní komisí při místním šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní z 16.5.2010.
Účelem stavby je ochrana území před povodněmi a stabilizace toku.
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSR“) s názvem „Jičínka km 13,100 – 17,100 - úsek km 13,950 – 14,250“ vypracované firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Hranická 19/419 757 01 Valašské Meziříčí.
Stavba byla povolena stavebním povolením „Jičínka km 13,100 – 17,100 – úsek km 13,950 – 14,250“, vydaným Městským úřadem Nový Jičín, odborem ŽP, ze dne 27. 08. 2012, č.j. OŽP/58592/2012. Dále budou dodrženy podmínky, stanovené v Závazném stanovisku MěÚ Nový Jičín, Odboru životního prostředí vydaného pod č.j. OŽP/12252/2012 ze dne 2.4.2012, podmínky Rozhodnutí MěÚ Nový Jičín, Odboru životního prostředí vydaného pod č.j. OŽP/17959/2012 ze dne 16.4.2012 dále podmínky Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 35407/2012 ze dne 9.5.2012 a také podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 503 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST OPO, Nádražní 2811, Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky