Veřejná zakázka: Administrativní budova - provozní akreditovaná laboratoř - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15852
Systémové číslo: P20V00002508
Evidenční číslo zadavatele: S71/2020/027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.11.2020
Nabídku podat do: 08.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrativní budova - provozní akreditovaná laboratoř - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavebně povolovací řízení a provádění stavby. Součástí zakázky bude i zajištění inženýrské činnosti a součinnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla a autorský dozor po dobu provádění prací.
Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby navrhovaná laboratoř vyhovovala standardu pro udělení akreditace.
V 1. PP budou zásadními stavebními úpravami dotčeny zejména prostory chodby, v 1. NP prostory stávajících kanceláří a vstupní haly a částečně suterén skladu šišek. V 1. NP nebudou výstavbou dotčeny prostory se sociálním zařízením a zasedací místnost. Součástí projektu bude i návrh technologického vybavení laboratorních, administrativních a skladovacích prostor vč. nábytku. Informační technika není předmětem PD. Odhadovaný počet osob pracujících v laboratoři bude: 6 osob, z toho 5 laborantů a 1 vedoucí laboratoře.
Dále bude projekt řešit níže uvedené požadavky.
1. Změnu dispozičního uspořádání úpravou nenosných příček v 1. NP a vybudování nových dispozic v 1. PP administrativní budovy a v suterénu skladu šišek. V případě nutnosti zásahu do nosných vnitřních nebo vnějších zdí budovy bude návrh stavebních úprav doložen statickým výpočtem (např. vybourání nových okenních otvorů v 1. NP na východní straně budovy).
2. Rozšíření rozvodu vody na pracovištích laboratoře s úpravnou demineralizované vody.
3. Rozšíření odpadů na pracovištích laboratoře.
4. Rozšíření elektrické instalace na pracovištích laboratoře a k jednotlivým typům laboratorních přístrojů.
5. Řešení větrání prostor laboratoře, s požadavkem na možnost regulaci teploty ve vybraných prostorech laboratoře.
6. Vybudování odsávání na vytypovaná místa pracovišť laboratoře.
7. Vybudování desinfekce vzduchu v laboratořích pomocí UV.
8. Stanovení nových skladeb podlah a obkladů zdí, popřípadě stropů.
9. Stanovení dostatečné intenzity osvětlení v souladu s hygienickými limity osvětlení jednotlivých pracovišť. Přílohou projektové dokumentace bude protokol o provedených výpočtech umělého osvětlení, na jejichž základě bude stanoven počet a výkon osvětlovacích těles na jednotlivých pracovištích. Upřednostňujeme LED osvětlení. Všechny návrhy technického řešení budou odpovídat požadavkům stanovených protokolem o určení vnějších vlivů.
10. Instalace sanitární techniky (např. umyvadla, výlevky, vodovodní baterie apod., které nebudou součástí nábytku).
11. Vzhledem k částečným změnám uspořádání stavebních dispozic v 1. PP a 1. NP provést technické zhodnocení stávající EZS (např. doplnění čidel s detekcí pohybu, popř. čidel s detekcí rozbití výplní oken nebo magnetických kontaktů do vstupních dveří jednotlivých místností, elektronické zámky apod.). Dále z důvodu umístění většího počtu elektrických přístrojů a povahy laboratorních prací bude v rámci EZS v daných místnostech instalována i požární čidla.
12. V administrativní budově se používá systém generálního klíče. Do projektu zahrnout návrh na jeho úpravu nebo rozšíření.
13. Návrh změny rozvodu datové sítě dle nově navržených dispozic laboratoře. Do stávajících místností je centrálním rozvodem síť přivedena. Pro 1. NP a 1. PP jsou rozvody vyvedeny z rackové skříně v serverovně v 1. NP, která tam bude muset i nadále zůstat.
14. Projektová dokumentace bude předložena i s 3 D pohledy.
15. Navržené stavební úpravy a navržené vybavení laboratoře včetně nábytku musí tvořit funkční celek.
16. Návrh nuceného větrání přes filtr do laboratoře zdravotních rozborů.

Součástí zpracování projektové dokumentace bude:
- zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby,
- zajištění povolení pro práci v ochranných pásmech,
- zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebně povolovacího řízení včetně podání žádosti a vyřízení případných připomínek,
- zajištění případné změny užívání stavby včetně podání žádosti a vyřízení případných připomínek,
- zajištění kolaudace včetně podání žádosti a vyřízení případných připomínek,
- projekt bude realizován ve fázi přípravy díla v součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož finanční náklady budou zahrnuty do nabídkové ceny na zpracování projektové dokumentace.


Místo plnění: areál Semenářského závodu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: SZ Týniště nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy