Veřejná zakázka: Údržba :LP Bělečského potoka - Bělečko a Býšťský potok - Býšť

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005803
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1589
Systémové číslo: P15V00001588
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/142
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.10.2012
Nabídku podat do: 31.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 31.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba :LP Bělečského potoka - Bělečko a Býšťský potok - Býšť
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na údržbě vodních toků:
- LP Bělečského potoka v Bělečku- obec Býšť - (SO-1) v rozsahu odstranění sedimentu a drnů ze dna koryta vodního toku, odstranění náletových dřevin.

- Býšťský potok - Býšť - (SO-2) v rozsahu odstranění sedimentu ze 3 jímek v podmostí a odstranění drnů a sedimentů z přímého koryta. V dolní části budou pokáceny dva uschlé stromy tvořící překážku v toku.

Vytěžený sediment bude vyvezen na pozemek č. 1509 v k.ú. Býšť dle dispozic Obecního úřadu Býšť.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 218 980 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky