Veřejná zakázka: Hlásnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15890
Systémové číslo: P20V00002546
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-042139
Datum zahájení: 26.11.2020
Nabídku podat do: 05.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlásnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci a opravu stávající stavby, která je v havarijním stavu. V mnoha místech je opevnění poškozené a v některých úsecích zcela chybí. Stávající kamenné stupně cedí vodu, konstrukce tak již neplní svůj účel a hrozí její zřícení. V některých úsecích opevněním prorůstají keře a náletové dřeviny. Vlivem absence stávajícího opevnění dochází k nátržím a k prohlubování koryta toku. Účelem stavby je stabilizace stávajícího opevnění koryta toku a zajištění převedení povodňových průtoků, čímž dojde k ochraně přilehlých pozemků, komunikací a nemovitostí. Začátek řešeného úseku vodního toku je situovaný v ř. km 1,496, konec úseku v ř. km 2,167.
Místo plnění: k.ú. Hlásnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 064 269 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy