Veřejná zakázka: Oprava VN Artmanov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005817
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1595
Systémové číslo: P15V00001594
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/402
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.10.2012
Nabídku podat do: 06.11.2012 08:30
Otevírání obálek: 06.11.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava VN Artmanov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající vodní nárže sloužícího pro zavlažování přilehlé lesní školky. Rybník včetně přepadu, odtoku je poškozen a zanešen. Hráz u požeráku prosakuje a vzdušná část hráze má nátrž v patě u odtoku. Zemní práce spočívají v pomístném odstranění křovin a pařezů, odstranění nánosu v prům. tl. 25 cm, odvoz do 10 km, odkopávky pro těsnící fólii, přítoku a přepadu, zásyp objektů, zhutnění a svahování.
Oprava požeráku a přepadu, zhotovení nové přístupové lávky. Oprava prosakující hráze fólií sgeotextilií. Opevnění nátrže kamenným záhozem. Oprava příjezdové komunikace k nádrži kamenivevem se zadrcením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 696 921 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajské ředitelství LČR, Nádražní 28 11, 73801 Frýdek-Místek, podatelna, 3. patro

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky