Veřejná zakázka: Výstavba LC Spálená louka a LC Babská alej

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005821
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1596
Systémové číslo: P15V00001595
Evidenční číslo zadavatele: S921/2012/216
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.10.2012
Nabídku podat do: 02.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 02.11.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Spálená louka a LC Babská alej
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení prací investičního charakteru na stávajících zemních cestách, pokládka vrstev z drceného kameniva, dle ČSN 736 126, provedení propustků a vyčištění stávajících příkopů, pomístná úprava pláně, včetně pomístného odstranění křovin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 667 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky