Veřejná zakázka: Rybníky Na Důlském

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15966
Systémové číslo: P20V00002622
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/125
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.12.2020
Nabídku podat do: 18.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rybníky Na Důlském
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční vodohospodářské stavební práce charakteru malých vodních nádrží. Stavba bude spočívat v obnově/rekonstrukci 2 stávajících nefunkčních rybníků (tj. obnova hrází, požeráků, bezpečnostních přelivů, odtěžení a reprofilace retenčních prostorů, kácení porostů), dále výstavbu dvou 2 tůní, výstavbu obslužní komunikace podél zátopy obou rybníků a výstavbu příjezdové lesní komunikace. Součástí stavby je rovněž odvoz a uložení vhodné přebytečné zeminy ze stavby na 2 sousední pozemky p. č 2059/1 a 2059/2, k. ú. Albrechtice u Českého Těšína. Stavba taktéž zahrnuje vykácení veškerého lesního porostu v prostoru staveniště a provedení náhradní výsadby po dokončení stavebních prací.
Místo plnění: IDVT 10210482; k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, Stonava; okres Karviná; kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 334 653 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy