Veřejná zakázka: Vlčí prameny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15975
Systémové číslo: P20V00002631
Evidenční číslo zadavatele: S956/2020/053
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.12.2020
Nabídku podat do: 12.01.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlčí prameny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby související se stavebními pracemi je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit zajištění stability hrázového objektu rekonstrukcí hráze, výstavbu výpustného zařízení, vybudování bezpečnostního přelivu a zkapacitnění retenčního prostoru nádrže odtěžením sedimentu případně zvětšení nádrže.
Místo plnění: k.ú. Lobendava, Lipová u Šluknova, okres Rumburk, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy