Veřejná zakázka: BP Okrouhlický potok ř.km 0,00-0,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15980
Systémové číslo: P20V00002635
Evidenční číslo zadavatele: 954/2020/012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.12.2020
Nabídku podat do: 22.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Okrouhlický potok ř.km 0,00-0,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v pěstebním zásahu v podobě ořezu hlavových vrb na tzv. "hlavu" v počtu 93 ks. Stromy byly označeny reflexní barvou viz. přiložená situace. Dále bude odstraněno křoví zasahující do průtočného profilu v množství 100 m2. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu. Likvidace křoví a větví do průměru 7 cm bude řešena štěpkováním v intravilánu obce není možnost pálení.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- č.j. MUBN/194620/2020/OOPLH kladné stanovisko VKP

Místo plnění: Benešov u Prahy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 381 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy