Veřejná zakázka: Sněžné jámy na LS Vyšší Brod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005862
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1628
Systémové číslo: P15V00001627
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/390
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.10.2012
Nabídku podat do: 05.11.2012 08:00
Otevírání obálek: 05.11.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sněžné jámy na LS Vyšší Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu dvou sněžných jam. Sněžné jámy budou postaveny ze železobetonových panelů. (viz dokumentace stavby). U obou dvou sněžných jam bude součástí výstavby navezení rašeliny po celé ploše sněžné jámy, ve výšce cca 80 cm. Pro tento účel bude nutné za vstupní vrata namontovat "U" železné profily a mezi ně umístit fošny, viz. fotodokumentace. Před výstavbou sněžné jámy Vítkův kámen, bude nutné odstranit starou dřevěnou sněžnou jámu. Obě sněžné jámy musejí být zasypány ze všech bočních stran a s vrchu kamením a hlínou pro dostatečnou izolaci. Se všemi těmito pracemi je nutné počítat při kalkulaci konečné nabídkové ceny!

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202,37136 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky