Veřejná zakázka: LC Malý les - technické zhodnocení

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005880
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1629
Systémové číslo: P15V00001628
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/391
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.10.2012
Nabídku podat do: 01.11.2012 08:00
Otevírání obálek: 01.11.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Malý les - technické zhodnocení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vytvoření nového štěrkového povrchu na LC Malý les v délce 1,0 km. Bude provedeno stržení a urovnání zemní pláně (odstranění výtluků), zhutnění, návoz kameniva 32-63 a 0-32 a následné zhutnění. LC bude osazena ocelovými svodnicemi. Předpokládaná cena zakázky: 950 000,- Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk, podatelna paní Hana Kacelová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky