Veřejná zakázka: Statické zajištění Obelisku a Chrámu přátelství

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005895
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1634
Systémové číslo: P15V00001633
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/395
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.10.2012
Nabídku podat do: 15.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 15.11.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Statické zajištění Obelisku a Chrámu přátelství
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je statické zajištění objektu u Obelisku a skalního masivu pod Chrámem přátelství v k.ú. Mladeč p.č. 566 a 563 v Olomouckém kraji.
Technické řešení:
Obelisk - sanace stávajícího základu železobetonovým pasem, spojeným s 12 ks mikropilotů délky 7 m a zesílení ohybové únosnosti kamenného zdiva vlepenou výztuží, vloženou do drážek s následným vyspárováním .
Chrám přátelství - k zabezpečení skalnatého břehu a jeho kamenné obezdívky bude proveden železobetonový základový práh,založeném na 12 ks mikropilotách. Na práh bude vyzděna chybějící část kamenného zdiva. Zdivo bude ukotveno do skalního masivu skrytými hřeby délky 3,5m a zaspárováno. Na objektu Chrámu přátelství budou provedeny opravy omítek a jejich nátěr silikátovým nátěrem.
Projektovou dokumentaci zpracoval: Statika Olomouc s.r.o. Balbínova 374/11, Olomouc 779 00

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 920 411 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky