Veřejná zakázka: Drobné údržby vodních toků - rajon 602

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005946
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1638
Systémové číslo: P15V00001637
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/120
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.10.2012
Nabídku podat do: 06.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 06.11.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné údržby vodních toků - rajon 602
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení údržby koryt vodních toků - odstranění nevhodně rostoucích dřevin v korytě VT, náplav a sedimentů, provedení revize dna koryta , oprava kamené rovnaniny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 518 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO .a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky