Veřejná zakázka: BP Štolpichy - těžba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005963
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1639
Systémové číslo: P15V00001638
Evidenční číslo zadavatele: 953/2012/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.10.2012
Nabídku podat do: 08.11.2012 09:00
Otevírání obálek: 08.11.2012 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Štolpichy - těžba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou těžební práce v Jizerských horách na břehovém porostu v katastru obce Hejnice na Sloupském potoce, ř.km 4,050-5,850, a na jeho levostranném přítoku na Malém Sloupském potoce, ř.km 0,000-0,875. Konkrétně se jedná o nesouvislou probírku přestárlých a proschlých stromů po obou březích potoků a dále výřez křovin rostoucích v průtočném profilu potočních koryt.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 292 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové 501 68

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky